Please update your Flash Player to view content.

Presentación

A liña de Antropoloxía e Tradución presenta varios campos de estudo e desenvolve metodoloxías de investigación cualitativas e esencialmente etnográficas. Interésase polas modalidades discretas, polas representacións iconográficas, polo corpo ou a cultura material.

Diante da diversidade das prácticas de tradución e interpretación (TI), moitos especialistas en tradutoloxía tenden a desbotar aqueles casos de estudo que se afastan de parámetros previamente escollidos, como poden ser a tipoloxía ou o xénero textual, ou a combinatoria lingüística. Dito doutro xeito, téndese a modelizar as condutas e os comportamentos sociais e económicos relacionados coa tradución, na busca de regras universais, ou cando menos de hipóteses baseadas na recorrencia de certos fenómenos observados baixo certas condicións.

Para evitalo, adoptamos aquí os seguintes principios:..

Recoñecer o carácter discreto das prácticas populares de TI: ademais dos axentes habituais da TI nos circuítos profesionais ou na industria cultural, todos os individuos de determinado grupo humano están directa ou indirectamente implicados na constante transferencia de textos e de obxectos. Esta sección vai dedicada a explorar o peso da cultura popular e da cultura material na nosa disciplina.

Prestarlle atención á diversidade das prácticas: mentres que os profesionais da tradución carecen das ferramentas e do discurso teórico e analítico preciso, ós teóricos do ámbito de coñecemento da TI resúltalles difícil coñecer a variabilidade das prácticas, pois ó careceren, na maioría dos casos, da condición de tradutores ou intérpretes, non adoitan percibir toda a complexidade e a diversidade das modalidades e das prácticas tanto ocasionais como profesionais.

… e recorremos ás seguintes ferramentas:

Os métodos etnográficos de investigación en TI, por unha banda porque a descrición etnográfica se pode considerar como unha actividade construtora e tradutora, e porque por outra banda a investigación en TI tira proveito dos métodos da etnografía para observar directamente a diversidade dos fenómenos de tradución e interpretación. Nesta sección preténdese transformar a subxectividade da persoa observadora nun auténtico recurso analítico, a partir das historias de vida de todo tipo de axentes, principalmente discretos. A etnografía das prácticas de TI implica unha certa orientación da vida persoal (material, doméstica, emocional...) e cotiá (sociabilidade, identidade...) en ferramentas e tempo de traballo.

O ICOTI, arquivo iconográfico contemporáneo sobre interpretación e tradución, unha sección especial na que se analizan imaxes e se deseñan recursos para a lectura iconográfica das representacións do personaxe de intérprete e de tradutor durante a historia moderna e contemporánea.

 

Responsable: Anxo Fernández Ocampo

 

•Escribir un comentario•


•Código de seguridad•
•Refescar•

Literatura y Traducción

The paratranslation of the works of Primo Levi
01/12/2011 | Xoán M. Garrido Vilariño
article thumbnail

Ficha bibliográfica de la publicación
Garrido Vilariño, Xoán Manuel (2011) «The paratranslation of the works of Primo Levi» in in Federici, Federico M. [ed.] Translating Dialects and Languag [ ... ]


Mestizaje y Traducción

APPEL À TEXTES: MÉTISSAGES ET TRADUCTION
02/05/2012 | José Yuste Frías

Appel à textes :  Alterstice. Revue Internationale de la Recherche Interculturelle  Numéro thématique : MÉTISSAGES ET TRADUCTION Éditeur invité : José Yuste Frías A [ ... ]


Memoria y Traducción

The paratranslation of the works of Primo Levi
01/12/2011 | Xoán M. Garrido Vilariño
article thumbnail

Ficha bibliográfica de la publicación
Garrido Vilariño, Xoán Manuel (2011) «The paratranslation of the works of Primo Levi» in in Federici, Federico M. [ed.] Translating Dialects and Languag [ ... ]


Migración y Traducción

Pour une transculturalité dans la traduction et l’interprétation en milieu social
11/11/2011 | José Yuste Frías
article thumbnail

Colloque international
Vers un réseau francophone d'interprétation en milieu social,

Séville (Espagne),
10 et 11 novembre 2011 L’interprétation en milieu social (IMS) constitue une catégorie d [ ... ]


Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos
11/04/2011 | José Yuste Frías
article thumbnail

  Con la publicación de sus Pictogramas para facilitar la comunicación con las mujeres embarazadas inmigrantes, la Xunta de Galicia parece ignorar por completo la realidad profesional de la&nb [ ... ]


otros artículos

  Antropología y Traducción

  Au seuil de la traduction: la paratraduction
  01/12/2011 | José Yuste Frías
  article thumbnail

    Ficha bibliográfica de la publicación
  Yuste Frías, José (2010) «Au seuil de la traduction : la paratraduction» in Naaijkens, T. [ed./éd.] Event or Incident. Év [ ... ]


  Presentación
  17/11/2011 | Anxo Ocampo

  A liña de Antropoloxía e Tradución presenta varios campos de estudo e desenvolve metodoloxías de investigación cualitativas e esencialmente etnográficas. Interésase polas modalidades discreta [ ... ]


  otros artículos

   Postmodernidad y Traducción

   CALL FOR PAPERS: THE PLACE OF TRANSLATION
   26/09/2010 | Teresa Caneda
   article thumbnail

   Call for Papers: Word and Text – A Journal of Literary Studies and Linguistics, II, 2 (2012) Special issue: THE PLACE OF TRANSLATION Guest editors: Teresa Caneda Cabrera and Rui Carvalho Ho [ ... ]


   Doctorado T&P

    

   Máster en Traducción

    

   Publicaciones T&P

   Produciones T&P

    

   Actividades T&P

   CALENDARIO

   Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (13)

   •Información del perfil•

   Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
   Application afterInitialise: 0.060 seconds, 4.74 MB
   Application afterRoute: 0.081 seconds, 6.15 MB
   Application afterDispatch: 0.161 seconds, 11.29 MB
   Application afterRender: 5.025 seconds, 20.70 MB

   •Uso de la memoria•

   21795840

   •115 consultas en la lista.•

   1. SELECT *
      FROM qrt_session
      WHERE session_id = '6e291c84021941bde3d0b57fd048bec7'
   2. DELETE
      FROM qrt_session
      WHERE ( TIME < '1558517417' )
   3. SELECT *
      FROM qrt_session
      WHERE session_id = '6e291c84021941bde3d0b57fd048bec7'
   4. INSERT INTO `qrt_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
      VALUES ( '6e291c84021941bde3d0b57fd048bec7','1558518317','','0','1','0' )
   5. SELECT *
      FROM qrt_components
      WHERE parent = 0
   6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
      FROM qrt_plugins
      WHERE published >= 1
      AND access <= 0
      ORDER BY ordering
   7. CREATE TABLE IF NOT EXISTS qrt_zoo_version (version VARCHAR(255) NOT NULL) ENGINE=MyISAM;
   8. SELECT version
      FROM qrt_zoo_version
   9. SELECT m.*, c.`option` AS component
      FROM qrt_menu AS m
      LEFT JOIN qrt_components AS c
      ON m.componentid = c.id
      WHERE m.published = 1
      ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
   10. SELECT *
      FROM qrt_rokcandy
      WHERE published=1
   11. SELECT template
      FROM qrt_templates_menu
      WHERE client_id = 0
      AND (menuid = 0 OR menuid = 244)
      ORDER BY menuid DESC
      LIMIT 0, 1
   12. SELECT *
      FROM qrt_jcomments_settings
   13. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
      FROM qrt_content AS a
      LEFT JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
      LEFT JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = cc.SECTION
      AND s.scope = "content"
      LEFT JOIN qrt_users AS u
      ON u.id = a.created_by
      LEFT JOIN qrt_groups AS g
      ON a.access = g.id
      WHERE a.id = 197
      AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
   14. UPDATE qrt_content
      SET hits = ( hits + 1 )
      WHERE id='197'
   15. SELECT a.id, a.alias AS username, a.title AS fullname, a.catid, a.sectionid, a.introtext AS intro, u.email AS email, u.id AS user_id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
      FROM qrt_content AS a
      LEFT JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
      LEFT JOIN qrt_users AS u
      ON u.username = a.alias
      WHERE a.sectionid = 11
      AND a.state = 1
   16. SELECT *
      FROM qrt_users
      WHERE id = '68'
   17. SELECT t.id,t.name,t.hits
      FROM qrt_tag_term AS t
      LEFT JOIN qrt_tag_term_content AS c  
      ON c.tid=t.id
      WHERE c.cid=197
      ORDER BY t.weight DESC,t.name
   18. SELECT created_by, sectionid, catid
      FROM qrt_content
      WHERE id='197'
   19. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
      FROM qrt_content AS a
      LEFT JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
      WHERE a.id = 197
   20. SELECT COUNT(*)

      FROM qrt_jcomments

      WHERE object_id = 197

      AND object_group = 'com_content'

      AND published = 1
   21. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
      FROM qrt_modules AS m
      LEFT JOIN qrt_modules_menu AS mm
      ON mm.moduleid = m.id
      WHERE m.published = 1
      AND m.access <= 0
      AND m.client_id = 0
      AND ( mm.menuid = 244 OR mm.menuid = 0 )
      ORDER BY POSITION, ordering
   22. SELECT params
      FROM qrt_components AS c
      WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
   23. SELECT template  
      FROM qrt_templates_menu  
      WHERE client_id = 0  
      AND menuid = 0
   24. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
      ON r.content_id = a.id
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( ( a.catid IN ( 61 ) ) )
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY  RAND()
      LIMIT 0, 4
   25. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '150'
   26. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 150
   27. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 150
   28. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 150
   29. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '153'
   30. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 153
   31. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 153
   32. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 153
   33. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '151'
   34. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 151
   35. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 151
   36. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 151
   37. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '152'
   38. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 152
   39. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 152
   40. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 152
   41. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
      ON r.content_id = a.id
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( ( a.catid IN ( 60 ) ) )
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY  RAND()
      LIMIT 0, 4
   42. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '147'
   43. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 147
   44. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 147
   45. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 147
   46. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '252'
   47. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 252
   48. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 252
   49. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 252
   50. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '253'
   51. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 253
   52. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 253
   53. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 253
   54. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '248'
   55. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 248
   56. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 248
   57. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 248
   58. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
      ON r.content_id = a.id
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( ( a.catid IN ( 62 ) ) )
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY  RAND()
      LIMIT 0, 4
   59. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '187'
   60. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 187
   61. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 187
   62. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 187
   63. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '190'
   64. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 190
   65. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 190
   66. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 190
   67. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '189'
   68. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 189
   69. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 189
   70. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 189
   71. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '185'
   72. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 185
   73. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 185
   74. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 185
   75. SELECT name,hits
      FROM qrt_tag_term
      ORDER BY hits DESC
      LIMIT 0, 28
   76. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
      FROM qrt_content AS a
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
      WHERE a.state = 1
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )
      AND s.id > 0
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
      AND (cc.id=51 OR cc.id=52 OR cc.id=53 OR cc.id=54 OR cc.id=55 OR cc.id=56)
      AND (s.id=7)
      AND s.published = 1
      AND cc.published = 1
      ORDER BY a.created DESC
      LIMIT 0, 5
   77. SELECT *
      FROM qrt_jcalpro2_config
   78. SELECT unix_timestamp( '2019-05-22 09:45:22');
   79. SELECT name
      FROM qrt_jcalpro2_themes
      WHERE published= '1'
   80. SELECT lft, rgt
      FROM qrt_core_acl_aro_groups
      WHERE name = 'registered'
   81. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
      FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
      INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
      ON g1.lft BETWEEN g2.lft
      AND g2.rgt
      WHERE g1.lft > 4
      AND g1.lft <11
      GROUP BY g1.name
      ORDER BY g1.lft
   82. SELECT lft, rgt
      FROM qrt_core_acl_aro_groups
      WHERE name = 'public backend'
   83. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
      FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
      INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
      ON g1.lft BETWEEN g2.lft
      AND g2.rgt
      WHERE g1.lft > 13
      AND g1.lft <20
      GROUP BY g1.name
      ORDER BY g1.lft
   84. SELECT id, name
      FROM qrt_core_acl_aro_groups;
   85. SELECT lft, rgt
      FROM qrt_core_acl_aro_groups
      WHERE name = 'manager'
   86. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
      FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
      INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
      ON g1.lft BETWEEN g2.lft
      AND g2.rgt
      WHERE g1.lft > 14
      AND g1.lft <19
      GROUP BY g1.name
      ORDER BY g1.lft
   87. SELECT id, name
      FROM qrt_core_acl_aro_groups;
   88. SELECT lft, rgt
      FROM qrt_core_acl_aro_groups
      WHERE name = 'manager'
   89. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
      FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
      INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
      ON g1.lft BETWEEN g2.lft
      AND g2.rgt
      WHERE g1.lft > 14
      AND g1.lft <19
      GROUP BY g1.name
      ORDER BY g1.lft
   90. SELECT id, name
      FROM qrt_core_acl_aro_groups;
   91. SELECT lft, rgt
      FROM qrt_core_acl_aro_groups
      WHERE name = 'manager'
   92. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
      FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
      INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
      ON g1.lft BETWEEN g2.lft
      AND g2.rgt
      WHERE g1.lft > 14
      AND g1.lft <19
      GROUP BY g1.name
      ORDER BY g1.lft
   93. SELECT id, name
      FROM qrt_core_acl_aro_groups;
   94. SELECT
            cat_id, level
     
      FROM
            qrt_jcalpro2_categories
   95. SELECT lft, rgt
      FROM qrt_core_acl_aro_groups
      WHERE name = 'public frontend'
   96. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
      FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
      INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
      ON g1.lft BETWEEN g2.lft
      AND g2.rgt
      WHERE g1.lft > 3
      AND g1.lft <12
      GROUP BY g1.name
      ORDER BY g1.lft
   97. SELECT lft, rgt
      FROM qrt_core_acl_aro_groups
      WHERE name = 'public backend'
   98. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
      FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
      INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
      ON g1.lft BETWEEN g2.lft
      AND g2.rgt
      WHERE g1.lft > 13
      AND g1.lft <20
      GROUP BY g1.name
      ORDER BY g1.lft
   99. SELECT id, name
      FROM qrt_core_acl_aro_groups;
   100. SELECT
            cal_id, level
     
      FROM
            qrt_jcalpro2_calendars
   101. SELECT lft, rgt
      FROM qrt_core_acl_aro_groups
      WHERE name = 'public frontend'
   102. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
      FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
      INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
      ON g1.lft BETWEEN g2.lft
      AND g2.rgt
      WHERE g1.lft > 3
      AND g1.lft <12
      GROUP BY g1.name
      ORDER BY g1.lft
   103. SELECT lft, rgt
      FROM qrt_core_acl_aro_groups
      WHERE name = 'public backend'
   104. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
      FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
      INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
      ON g1.lft BETWEEN g2.lft
      AND g2.rgt
      WHERE g1.lft > 13
      AND g1.lft <20
      GROUP BY g1.name
      ORDER BY g1.lft
   105. SELECT id, name
      FROM qrt_core_acl_aro_groups;
   106. SELECT cat_id
      FROM qrt_jcalpro2_categories
      WHERE `published`='1'
   107. SELECT cal_id
      FROM qrt_jcalpro2_calendars
      WHERE `published`='1'
   108. SELECT e.*, c.cat_id, c.cat_name, c.color, c.description AS cat_desc
      FROM qrt_jcalpro2_events AS e
      LEFT JOIN qrt_jcalpro2_categories AS c
      ON e.cat=c.cat_id  
      LEFT JOIN qrt_jcalpro2_calendars AS cal
      ON e.cal_id=cal.cal_id
      WHERE (    ( e.start_date <= '2019-05-22 00:00:00'
      AND e.end_date >= '2019-05-31 23:59:59'
      AND e.end_date != '2038-01-18 00:00:00'
      AND e.end_date != '0000-00-00 00:00:01'
      AND e.end_date != '9999-12-01 00:00:00')  OR ((e.start_date >= '2019-05-22 00:00:00'
      AND e.start_date < '2019-05-31 23:59:59')  
      AND (e.end_date = '2038-01-18 00:00:00' OR e.end_date = '0000-00-00 00:00:01' OR e.end_date = '9999-12-01 00:00:00'))   OR ( e.start_date > '2019-05-22 00:00:00'
      AND e.start_date <= '2019-05-31 23:59:59')  OR ( e.end_date > '2019-05-22 00:00:00'
      AND e.end_date <= '2019-05-31 23:59:59' ) )
      AND c.published = '1'
      AND e.published = '1'
      AND cal.published='1'
      AND approved = '1'
      AND e.cat IN (1)
      AND e.cal_id IN (1)
      AND (e.private IN ('0', '2') OR (e.owner_id = '0'
      AND e.private = '1'))
      ORDER BY start_date,title ASC
   109. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      LEFT JOIN qrt_users AS u
      ON u.id = a.created_by
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( a.catid=54 )
     
      AND ( a.sectionid=7 )
     
      AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY a.created DESC
     
      LIMIT 0,10
   110. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      LEFT JOIN qrt_users AS u
      ON u.id = a.created_by
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( a.catid=58 )
     
      AND ( a.sectionid=7 )
     
      AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY a.created DESC
     
      LIMIT 0,10
   111. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      LEFT JOIN qrt_users AS u
      ON u.id = a.created_by
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( a.catid=52 )
     
      AND ( a.sectionid=7 )
     
      AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY a.created DESC
     
      LIMIT 0,10
   112. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      LEFT JOIN qrt_users AS u
      ON u.id = a.created_by
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( a.catid=54 )
     
      AND ( a.sectionid=7 )
     
      AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY a.created DESC
     
      LIMIT 0,10
   113. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      LEFT JOIN qrt_users AS u
      ON u.id = a.created_by
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( a.catid=55 )
     
      AND ( a.sectionid=7 )
     
      AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY a.created DESC
     
      LIMIT 0,10
   114. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      LEFT JOIN qrt_users AS u
      ON u.id = a.created_by
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( a.catid=56 )
     
      AND ( a.sectionid=7 )
     
      AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY a.created DESC
     
      LIMIT 0,10
   115. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      LEFT JOIN qrt_users AS u
      ON u.id = a.created_by
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( a.catid=57 )
     
      AND ( a.sectionid=7 )
     
      AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY a.created DESC
     
      LIMIT 0,10

   •0 consultas de compatibilidad con versiones anteriores en la lista.•

    •Archivos de idioma cargados•

    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/es-ES/es-ES.plg_system_gauthor.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/en-GB/en-GB.plg_system_gauthor.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.plg_system_debug.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.com_zoo.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.com_jcomments.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.com_content.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/es-ES/es-ES.plg_content_jsmallfib.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.com_tag.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.com_tag.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/es-ES/es-ES.plg_frontend_attachments.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/es-ES/es-ES.plg_attachments_attachments_plugin_framework.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/es-ES/es-ES.plg_attachments_attachments_for_content.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.plg_content_pagebreak.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.com_k2.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.com_k2.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_login.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/components/com_widgetkit/language/es-ES/es-ES.widgetkit.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/components/com_widgetkit/language/en-GB/en-GB.widgetkit.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.tpl_doss_rt_syndicate_j15.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.tpl_doss_rt_syndicate_j15.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_roknavmenu.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.mod_roknavmenu.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/es-ES/es-ES.plg_roknavmenu_boost.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/en-GB/en-GB.plg_roknavmenu_boost.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/es-ES/es-ES.plg_roknavmenu_extendedlink.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/en-GB/en-GB.plg_roknavmenu_extendedlink.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_jstats_activate.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.mod_jstats_activate.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_aidanews.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.mod_aidanews.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_widgetkit_twitter.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.mod_widgetkit_twitter.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_mostReadTags.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.mod_mostReadTags.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_latestnews.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_jcalpro_minical_J15.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.mod_jcalpro_minical_J15.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_minifrontpage.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.mod_minifrontpage.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_breadcrumbs.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_novasfh.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.mod_novasfh.ini 1

    •Diagnóstico de frases no traducidas•

    DEFAULT	AttachmentsPlugin_com_content::attachmentsHiddenForParent()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/plugins/content/attachments.php:223]
    MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
    MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
    MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
    PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
    PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
    PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
    SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
    SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
    SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
    SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
    SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
    SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
    

    •DiseFrases no traducidas de diseñador•

    
    # /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/plugins/content/attachments.php
    
    DEFAULT=default
    
    # /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php
    
    MANAGER=Manager
    PUBLISHER=Publisher
    SUPER ADMINISTRATOR=Super Administrator
    Mayo 2019 Junio 2019
    Do Lu Ma Mi Ju Vi
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31

    It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.


    •Información del perfil•

    Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
    Application afterInitialise: 0.060 seconds, 4.74 MB
    Application afterRoute: 0.081 seconds, 6.15 MB
    Application afterDispatch: 0.161 seconds, 11.29 MB
    Application afterRender: 5.025 seconds, 20.70 MB

    •Uso de la memoria•

    21795840

    •115 consultas en la lista.•

    1. SELECT *
       FROM qrt_session
       WHERE session_id = '6e291c84021941bde3d0b57fd048bec7'
    2. DELETE
       FROM qrt_session
       WHERE ( TIME < '1558517417' )
    3. SELECT *
       FROM qrt_session
       WHERE session_id = '6e291c84021941bde3d0b57fd048bec7'
    4. INSERT INTO `qrt_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
       VALUES ( '6e291c84021941bde3d0b57fd048bec7','1558518317','','0','1','0' )
    5. SELECT *
       FROM qrt_components
       WHERE parent = 0
    6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
       FROM qrt_plugins
       WHERE published >= 1
       AND access <= 0
       ORDER BY ordering
    7. CREATE TABLE IF NOT EXISTS qrt_zoo_version (version VARCHAR(255) NOT NULL) ENGINE=MyISAM;
    8. SELECT version
       FROM qrt_zoo_version
    9. SELECT m.*, c.`option` AS component
       FROM qrt_menu AS m
       LEFT JOIN qrt_components AS c
       ON m.componentid = c.id
       WHERE m.published = 1
       ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
    10. SELECT *
       FROM qrt_rokcandy
       WHERE published=1
    11. SELECT template
       FROM qrt_templates_menu
       WHERE client_id = 0
       AND (menuid = 0 OR menuid = 244)
       ORDER BY menuid DESC
       LIMIT 0, 1
    12. SELECT *
       FROM qrt_jcomments_settings
    13. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
       FROM qrt_content AS a
       LEFT JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
       LEFT JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = cc.SECTION
       AND s.scope = "content"
       LEFT JOIN qrt_users AS u
       ON u.id = a.created_by
       LEFT JOIN qrt_groups AS g
       ON a.access = g.id
       WHERE a.id = 197
       AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
    14. UPDATE qrt_content
       SET hits = ( hits + 1 )
       WHERE id='197'
    15. SELECT a.id, a.alias AS username, a.title AS fullname, a.catid, a.sectionid, a.introtext AS intro, u.email AS email, u.id AS user_id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
       FROM qrt_content AS a
       LEFT JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
       LEFT JOIN qrt_users AS u
       ON u.username = a.alias
       WHERE a.sectionid = 11
       AND a.state = 1
    16. SELECT *
       FROM qrt_users
       WHERE id = '68'
    17. SELECT t.id,t.name,t.hits
       FROM qrt_tag_term AS t
       LEFT JOIN qrt_tag_term_content AS c  
       ON c.tid=t.id
       WHERE c.cid=197
       ORDER BY t.weight DESC,t.name
    18. SELECT created_by, sectionid, catid
       FROM qrt_content
       WHERE id='197'
    19. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
       FROM qrt_content AS a
       LEFT JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
       WHERE a.id = 197
    20. SELECT COUNT(*)

       FROM qrt_jcomments

       WHERE object_id = 197

       AND object_group = 'com_content'

       AND published = 1
    21. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
       FROM qrt_modules AS m
       LEFT JOIN qrt_modules_menu AS mm
       ON mm.moduleid = m.id
       WHERE m.published = 1
       AND m.access <= 0
       AND m.client_id = 0
       AND ( mm.menuid = 244 OR mm.menuid = 0 )
       ORDER BY POSITION, ordering
    22. SELECT params
       FROM qrt_components AS c
       WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
    23. SELECT template  
       FROM qrt_templates_menu  
       WHERE client_id = 0  
       AND menuid = 0
    24. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
       ON r.content_id = a.id
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( ( a.catid IN ( 61 ) ) )
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY  RAND()
       LIMIT 0, 4
    25. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '150'
    26. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 150
    27. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 150
    28. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 150
    29. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '153'
    30. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 153
    31. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 153
    32. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 153
    33. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '151'
    34. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 151
    35. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 151
    36. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 151
    37. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '152'
    38. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 152
    39. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 152
    40. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 152
    41. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
       ON r.content_id = a.id
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( ( a.catid IN ( 60 ) ) )
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY  RAND()
       LIMIT 0, 4
    42. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '147'
    43. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 147
    44. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 147
    45. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 147
    46. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '252'
    47. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 252
    48. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 252
    49. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 252
    50. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '253'
    51. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 253
    52. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 253
    53. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 253
    54. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '248'
    55. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 248
    56. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 248
    57. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 248
    58. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
       ON r.content_id = a.id
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( ( a.catid IN ( 62 ) ) )
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY  RAND()
       LIMIT 0, 4
    59. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '187'
    60. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 187
    61. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 187
    62. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 187
    63. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '190'
    64. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 190
    65. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 190
    66. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 190
    67. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '189'
    68. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 189
    69. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 189
    70. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 189
    71. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '185'
    72. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 185
    73. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 185
    74. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 185
    75. SELECT name,hits
       FROM qrt_tag_term
       ORDER BY hits DESC
       LIMIT 0, 28
    76. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
       FROM qrt_content AS a
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
       WHERE a.state = 1
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )
       AND s.id > 0
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
       AND (cc.id=51 OR cc.id=52 OR cc.id=53 OR cc.id=54 OR cc.id=55 OR cc.id=56)
       AND (s.id=7)
       AND s.published = 1
       AND cc.published = 1
       ORDER BY a.created DESC
       LIMIT 0, 5
    77. SELECT *
       FROM qrt_jcalpro2_config
    78. SELECT unix_timestamp( '2019-05-22 09:45:22');
    79. SELECT name
       FROM qrt_jcalpro2_themes
       WHERE published= '1'
    80. SELECT lft, rgt
       FROM qrt_core_acl_aro_groups
       WHERE name = 'registered'
    81. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
       FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
       INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
       ON g1.lft BETWEEN g2.lft
       AND g2.rgt
       WHERE g1.lft > 4
       AND g1.lft <11
       GROUP BY g1.name
       ORDER BY g1.lft
    82. SELECT lft, rgt
       FROM qrt_core_acl_aro_groups
       WHERE name = 'public backend'
    83. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
       FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
       INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
       ON g1.lft BETWEEN g2.lft
       AND g2.rgt
       WHERE g1.lft > 13
       AND g1.lft <20
       GROUP BY g1.name
       ORDER BY g1.lft
    84. SELECT id, name
       FROM qrt_core_acl_aro_groups;
    85. SELECT lft, rgt
       FROM qrt_core_acl_aro_groups
       WHERE name = 'manager'
    86. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
       FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
       INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
       ON g1.lft BETWEEN g2.lft
       AND g2.rgt
       WHERE g1.lft > 14
       AND g1.lft <19
       GROUP BY g1.name
       ORDER BY g1.lft
    87. SELECT id, name
       FROM qrt_core_acl_aro_groups;
    88. SELECT lft, rgt
       FROM qrt_core_acl_aro_groups
       WHERE name = 'manager'
    89. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
       FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
       INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
       ON g1.lft BETWEEN g2.lft
       AND g2.rgt
       WHERE g1.lft > 14
       AND g1.lft <19
       GROUP BY g1.name
       ORDER BY g1.lft
    90. SELECT id, name
       FROM qrt_core_acl_aro_groups;
    91. SELECT lft, rgt
       FROM qrt_core_acl_aro_groups
       WHERE name = 'manager'
    92. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
       FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
       INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
       ON g1.lft BETWEEN g2.lft
       AND g2.rgt
       WHERE g1.lft > 14
       AND g1.lft <19
       GROUP BY g1.name
       ORDER BY g1.lft
    93. SELECT id, name
       FROM qrt_core_acl_aro_groups;
    94. SELECT
             cat_id, level
      
       FROM
             qrt_jcalpro2_categories
    95. SELECT lft, rgt
       FROM qrt_core_acl_aro_groups
       WHERE name = 'public frontend'
    96. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
       FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
       INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
       ON g1.lft BETWEEN g2.lft
       AND g2.rgt
       WHERE g1.lft > 3
       AND g1.lft <12
       GROUP BY g1.name
       ORDER BY g1.lft
    97. SELECT lft, rgt
       FROM qrt_core_acl_aro_groups
       WHERE name = 'public backend'
    98. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
       FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
       INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
       ON g1.lft BETWEEN g2.lft
       AND g2.rgt
       WHERE g1.lft > 13
       AND g1.lft <20
       GROUP BY g1.name
       ORDER BY g1.lft
    99. SELECT id, name
       FROM qrt_core_acl_aro_groups;
    100. SELECT
             cal_id, level
      
       FROM
             qrt_jcalpro2_calendars
    101. SELECT lft, rgt
       FROM qrt_core_acl_aro_groups
       WHERE name = 'public frontend'
    102. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
       FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
       INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
       ON g1.lft BETWEEN g2.lft
       AND g2.rgt
       WHERE g1.lft > 3
       AND g1.lft <12
       GROUP BY g1.name
       ORDER BY g1.lft
    103. SELECT lft, rgt
       FROM qrt_core_acl_aro_groups
       WHERE name = 'public backend'
    104. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
       FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
       INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
       ON g1.lft BETWEEN g2.lft
       AND g2.rgt
       WHERE g1.lft > 13
       AND g1.lft <20
       GROUP BY g1.name
       ORDER BY g1.lft
    105. SELECT id, name
       FROM qrt_core_acl_aro_groups;
    106. SELECT cat_id
       FROM qrt_jcalpro2_categories
       WHERE `published`='1'
    107. SELECT cal_id
       FROM qrt_jcalpro2_calendars
       WHERE `published`='1'
    108. SELECT e.*, c.cat_id, c.cat_name, c.color, c.description AS cat_desc
       FROM qrt_jcalpro2_events AS e
       LEFT JOIN qrt_jcalpro2_categories AS c
       ON e.cat=c.cat_id  
       LEFT JOIN qrt_jcalpro2_calendars AS cal
       ON e.cal_id=cal.cal_id
       WHERE (    ( e.start_date <= '2019-05-22 00:00:00'
       AND e.end_date >= '2019-05-31 23:59:59'
       AND e.end_date != '2038-01-18 00:00:00'
       AND e.end_date != '0000-00-00 00:00:01'
       AND e.end_date != '9999-12-01 00:00:00')  OR ((e.start_date >= '2019-05-22 00:00:00'
       AND e.start_date < '2019-05-31 23:59:59')  
       AND (e.end_date = '2038-01-18 00:00:00' OR e.end_date = '0000-00-00 00:00:01' OR e.end_date = '9999-12-01 00:00:00'))   OR ( e.start_date > '2019-05-22 00:00:00'
       AND e.start_date <= '2019-05-31 23:59:59')  OR ( e.end_date > '2019-05-22 00:00:00'
       AND e.end_date <= '2019-05-31 23:59:59' ) )
       AND c.published = '1'
       AND e.published = '1'
       AND cal.published='1'
       AND approved = '1'
       AND e.cat IN (1)
       AND e.cal_id IN (1)
       AND (e.private IN ('0', '2') OR (e.owner_id = '0'
       AND e.private = '1'))
       ORDER BY start_date,title ASC
    109. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       LEFT JOIN qrt_users AS u
       ON u.id = a.created_by
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( a.catid=54 )
      
       AND ( a.sectionid=7 )
      
       AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY a.created DESC
      
       LIMIT 0,10
    110. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       LEFT JOIN qrt_users AS u
       ON u.id = a.created_by
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( a.catid=58 )
      
       AND ( a.sectionid=7 )
      
       AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY a.created DESC
      
       LIMIT 0,10
    111. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       LEFT JOIN qrt_users AS u
       ON u.id = a.created_by
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( a.catid=52 )
      
       AND ( a.sectionid=7 )
      
       AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY a.created DESC
      
       LIMIT 0,10
    112. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       LEFT JOIN qrt_users AS u
       ON u.id = a.created_by
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( a.catid=54 )
      
       AND ( a.sectionid=7 )
      
       AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY a.created DESC
      
       LIMIT 0,10
    113. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       LEFT JOIN qrt_users AS u
       ON u.id = a.created_by
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( a.catid=55 )
      
       AND ( a.sectionid=7 )
      
       AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY a.created DESC
      
       LIMIT 0,10
    114. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       LEFT JOIN qrt_users AS u
       ON u.id = a.created_by
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( a.catid=56 )
      
       AND ( a.sectionid=7 )
      
       AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY a.created DESC
      
       LIMIT 0,10
    115. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       LEFT JOIN qrt_users AS u
       ON u.id = a.created_by
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( a.catid=57 )
      
       AND ( a.sectionid=7 )
      
       AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY a.created DESC
      
       LIMIT 0,10

    •0 consultas de compatibilidad con versiones anteriores en la lista.•

     •Archivos de idioma cargados•

     •Diagnóstico de frases no traducidas•

     DEFAULT	AttachmentsPlugin_com_content::attachmentsHiddenForParent()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/plugins/content/attachments.php:223]
     MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
     MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
     MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
     PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
     PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
     PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
     SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
     SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
     SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
     SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
     SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
     SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
     

     •DiseFrases no traducidas de diseñador•

     
     # /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/plugins/content/attachments.php
     
     DEFAULT=default
     
     # /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php
     
     MANAGER=Manager
     PUBLISHER=Publisher
     SUPER ADMINISTRATOR=Super Administrator

     Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)

     •Información del perfil•

     Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
     Application afterInitialise: 0.060 seconds, 4.74 MB
     Application afterRoute: 0.081 seconds, 6.15 MB
     Application afterDispatch: 0.161 seconds, 11.29 MB
     Application afterRender: 5.025 seconds, 20.70 MB

     •Uso de la memoria•

     21795840

     •115 consultas en la lista.•

     1. SELECT *
        FROM qrt_session
        WHERE session_id = '6e291c84021941bde3d0b57fd048bec7'
     2. DELETE
        FROM qrt_session
        WHERE ( TIME < '1558517417' )
     3. SELECT *
        FROM qrt_session
        WHERE session_id = '6e291c84021941bde3d0b57fd048bec7'
     4. INSERT INTO `qrt_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
        VALUES ( '6e291c84021941bde3d0b57fd048bec7','1558518317','','0','1','0' )
     5. SELECT *
        FROM qrt_components
        WHERE parent = 0
     6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
        FROM qrt_plugins
        WHERE published >= 1
        AND access <= 0
        ORDER BY ordering
     7. CREATE TABLE IF NOT EXISTS qrt_zoo_version (version VARCHAR(255) NOT NULL) ENGINE=MyISAM;
     8. SELECT version
        FROM qrt_zoo_version
     9. SELECT m.*, c.`option` AS component
        FROM qrt_menu AS m
        LEFT JOIN qrt_components AS c
        ON m.componentid = c.id
        WHERE m.published = 1
        ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
     10. SELECT *
        FROM qrt_rokcandy
        WHERE published=1
     11. SELECT template
        FROM qrt_templates_menu
        WHERE client_id = 0
        AND (menuid = 0 OR menuid = 244)
        ORDER BY menuid DESC
        LIMIT 0, 1
     12. SELECT *
        FROM qrt_jcomments_settings
     13. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
        FROM qrt_content AS a
        LEFT JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
        LEFT JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = cc.SECTION
        AND s.scope = "content"
        LEFT JOIN qrt_users AS u
        ON u.id = a.created_by
        LEFT JOIN qrt_groups AS g
        ON a.access = g.id
        WHERE a.id = 197
        AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
     14. UPDATE qrt_content
        SET hits = ( hits + 1 )
        WHERE id='197'
     15. SELECT a.id, a.alias AS username, a.title AS fullname, a.catid, a.sectionid, a.introtext AS intro, u.email AS email, u.id AS user_id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
        FROM qrt_content AS a
        LEFT JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
        LEFT JOIN qrt_users AS u
        ON u.username = a.alias
        WHERE a.sectionid = 11
        AND a.state = 1
     16. SELECT *
        FROM qrt_users
        WHERE id = '68'
     17. SELECT t.id,t.name,t.hits
        FROM qrt_tag_term AS t
        LEFT JOIN qrt_tag_term_content AS c  
        ON c.tid=t.id
        WHERE c.cid=197
        ORDER BY t.weight DESC,t.name
     18. SELECT created_by, sectionid, catid
        FROM qrt_content
        WHERE id='197'
     19. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
        FROM qrt_content AS a
        LEFT JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
        WHERE a.id = 197
     20. SELECT COUNT(*)

        FROM qrt_jcomments

        WHERE object_id = 197

        AND object_group = 'com_content'

        AND published = 1
     21. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
        FROM qrt_modules AS m
        LEFT JOIN qrt_modules_menu AS mm
        ON mm.moduleid = m.id
        WHERE m.published = 1
        AND m.access <= 0
        AND m.client_id = 0
        AND ( mm.menuid = 244 OR mm.menuid = 0 )
        ORDER BY POSITION, ordering
     22. SELECT params
        FROM qrt_components AS c
        WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
     23. SELECT template  
        FROM qrt_templates_menu  
        WHERE client_id = 0  
        AND menuid = 0
     24. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
        ON r.content_id = a.id
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( ( a.catid IN ( 61 ) ) )
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY  RAND()
        LIMIT 0, 4
     25. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '150'
     26. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 150
     27. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 150
     28. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 150
     29. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '153'
     30. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 153
     31. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 153
     32. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 153
     33. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '151'
     34. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 151
     35. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 151
     36. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 151
     37. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '152'
     38. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 152
     39. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 152
     40. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 152
     41. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
        ON r.content_id = a.id
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( ( a.catid IN ( 60 ) ) )
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY  RAND()
        LIMIT 0, 4
     42. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '147'
     43. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 147
     44. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 147
     45. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 147
     46. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '252'
     47. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 252
     48. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 252
     49. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 252
     50. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '253'
     51. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 253
     52. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 253
     53. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 253
     54. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '248'
     55. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 248
     56. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 248
     57. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 248
     58. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
        ON r.content_id = a.id
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( ( a.catid IN ( 62 ) ) )
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY  RAND()
        LIMIT 0, 4
     59. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '187'
     60. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 187
     61. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 187
     62. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 187
     63. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '190'
     64. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 190
     65. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 190
     66. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 190
     67. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '189'
     68. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 189
     69. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 189
     70. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 189
     71. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '185'
     72. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 185
     73. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 185
     74. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 185
     75. SELECT name,hits
        FROM qrt_tag_term
        ORDER BY hits DESC
        LIMIT 0, 28
     76. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
        FROM qrt_content AS a
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
        WHERE a.state = 1
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )
        AND s.id > 0
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
        AND (cc.id=51 OR cc.id=52 OR cc.id=53 OR cc.id=54 OR cc.id=55 OR cc.id=56)
        AND (s.id=7)
        AND s.published = 1
        AND cc.published = 1
        ORDER BY a.created DESC
        LIMIT 0, 5
     77. SELECT *
        FROM qrt_jcalpro2_config
     78. SELECT unix_timestamp( '2019-05-22 09:45:22');
     79. SELECT name
        FROM qrt_jcalpro2_themes
        WHERE published= '1'
     80. SELECT lft, rgt
        FROM qrt_core_acl_aro_groups
        WHERE name = 'registered'
     81. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
        FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
        INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
        ON g1.lft BETWEEN g2.lft
        AND g2.rgt
        WHERE g1.lft > 4
        AND g1.lft <11
        GROUP BY g1.name
        ORDER BY g1.lft
     82. SELECT lft, rgt
        FROM qrt_core_acl_aro_groups
        WHERE name = 'public backend'
     83. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
        FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
        INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
        ON g1.lft BETWEEN g2.lft
        AND g2.rgt
        WHERE g1.lft > 13
        AND g1.lft <20
        GROUP BY g1.name
        ORDER BY g1.lft
     84. SELECT id, name
        FROM qrt_core_acl_aro_groups;
     85. SELECT lft, rgt
        FROM qrt_core_acl_aro_groups
        WHERE name = 'manager'
     86. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
        FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
        INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
        ON g1.lft BETWEEN g2.lft
        AND g2.rgt
        WHERE g1.lft > 14
        AND g1.lft <19
        GROUP BY g1.name
        ORDER BY g1.lft
     87. SELECT id, name
        FROM qrt_core_acl_aro_groups;
     88. SELECT lft, rgt
        FROM qrt_core_acl_aro_groups
        WHERE name = 'manager'
     89. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
        FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
        INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
        ON g1.lft BETWEEN g2.lft
        AND g2.rgt
        WHERE g1.lft > 14
        AND g1.lft <19
        GROUP BY g1.name
        ORDER BY g1.lft
     90. SELECT id, name
        FROM qrt_core_acl_aro_groups;
     91. SELECT lft, rgt
        FROM qrt_core_acl_aro_groups
        WHERE name = 'manager'
     92. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
        FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
        INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
        ON g1.lft BETWEEN g2.lft
        AND g2.rgt
        WHERE g1.lft > 14
        AND g1.lft <19
        GROUP BY g1.name
        ORDER BY g1.lft
     93. SELECT id, name
        FROM qrt_core_acl_aro_groups;
     94. SELECT
              cat_id, level
       
        FROM
              qrt_jcalpro2_categories
     95. SELECT lft, rgt
        FROM qrt_core_acl_aro_groups
        WHERE name = 'public frontend'
     96. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
        FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
        INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
        ON g1.lft BETWEEN g2.lft
        AND g2.rgt
        WHERE g1.lft > 3
        AND g1.lft <12
        GROUP BY g1.name
        ORDER BY g1.lft
     97. SELECT lft, rgt
        FROM qrt_core_acl_aro_groups
        WHERE name = 'public backend'
     98. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
        FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
        INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
        ON g1.lft BETWEEN g2.lft
        AND g2.rgt
        WHERE g1.lft > 13
        AND g1.lft <20
        GROUP BY g1.name
        ORDER BY g1.lft
     99. SELECT id, name
        FROM qrt_core_acl_aro_groups;
     100. SELECT
              cal_id, level
       
        FROM
              qrt_jcalpro2_calendars
     101. SELECT lft, rgt
        FROM qrt_core_acl_aro_groups
        WHERE name = 'public frontend'
     102. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
        FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
        INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
        ON g1.lft BETWEEN g2.lft
        AND g2.rgt
        WHERE g1.lft > 3
        AND g1.lft <12
        GROUP BY g1.name
        ORDER BY g1.lft
     103. SELECT lft, rgt
        FROM qrt_core_acl_aro_groups
        WHERE name = 'public backend'
     104. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
        FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
        INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
        ON g1.lft BETWEEN g2.lft
        AND g2.rgt
        WHERE g1.lft > 13
        AND g1.lft <20
        GROUP BY g1.name
        ORDER BY g1.lft
     105. SELECT id, name
        FROM qrt_core_acl_aro_groups;
     106. SELECT cat_id
        FROM qrt_jcalpro2_categories
        WHERE `published`='1'
     107. SELECT cal_id
        FROM qrt_jcalpro2_calendars
        WHERE `published`='1'
     108. SELECT e.*, c.cat_id, c.cat_name, c.color, c.description AS cat_desc
        FROM qrt_jcalpro2_events AS e
        LEFT JOIN qrt_jcalpro2_categories AS c
        ON e.cat=c.cat_id  
        LEFT JOIN qrt_jcalpro2_calendars AS cal
        ON e.cal_id=cal.cal_id
        WHERE (    ( e.start_date <= '2019-05-22 00:00:00'
        AND e.end_date >= '2019-05-31 23:59:59'
        AND e.end_date != '2038-01-18 00:00:00'
        AND e.end_date != '0000-00-00 00:00:01'
        AND e.end_date != '9999-12-01 00:00:00')  OR ((e.start_date >= '2019-05-22 00:00:00'
        AND e.start_date < '2019-05-31 23:59:59')  
        AND (e.end_date = '2038-01-18 00:00:00' OR e.end_date = '0000-00-00 00:00:01' OR e.end_date = '9999-12-01 00:00:00'))   OR ( e.start_date > '2019-05-22 00:00:00'
        AND e.start_date <= '2019-05-31 23:59:59')  OR ( e.end_date > '2019-05-22 00:00:00'
        AND e.end_date <= '2019-05-31 23:59:59' ) )
        AND c.published = '1'
        AND e.published = '1'
        AND cal.published='1'
        AND approved = '1'
        AND e.cat IN (1)
        AND e.cal_id IN (1)
        AND (e.private IN ('0', '2') OR (e.owner_id = '0'
        AND e.private = '1'))
        ORDER BY start_date,title ASC
     109. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        LEFT JOIN qrt_users AS u
        ON u.id = a.created_by
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( a.catid=54 )
       
        AND ( a.sectionid=7 )
       
        AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY a.created DESC
       
        LIMIT 0,10
     110. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        LEFT JOIN qrt_users AS u
        ON u.id = a.created_by
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( a.catid=58 )
       
        AND ( a.sectionid=7 )
       
        AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY a.created DESC
       
        LIMIT 0,10
     111. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        LEFT JOIN qrt_users AS u
        ON u.id = a.created_by
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( a.catid=52 )
       
        AND ( a.sectionid=7 )
       
        AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY a.created DESC
       
        LIMIT 0,10
     112. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        LEFT JOIN qrt_users AS u
        ON u.id = a.created_by
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( a.catid=54 )
       
        AND ( a.sectionid=7 )
       
        AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY a.created DESC
       
        LIMIT 0,10
     113. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        LEFT JOIN qrt_users AS u
        ON u.id = a.created_by
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( a.catid=55 )
       
        AND ( a.sectionid=7 )
       
        AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY a.created DESC
       
        LIMIT 0,10
     114. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        LEFT JOIN qrt_users AS u
        ON u.id = a.created_by
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( a.catid=56 )
       
        AND ( a.sectionid=7 )
       
        AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY a.created DESC
       
        LIMIT 0,10
     115. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        LEFT JOIN qrt_users AS u
        ON u.id = a.created_by
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( a.catid=57 )
       
        AND ( a.sectionid=7 )
       
        AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY a.created DESC
       
        LIMIT 0,10

     •0 consultas de compatibilidad con versiones anteriores en la lista.•

      •Archivos de idioma cargados•

      •Diagnóstico de frases no traducidas•

      DEFAULT	AttachmentsPlugin_com_content::attachmentsHiddenForParent()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/plugins/content/attachments.php:223]
      MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
      MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
      MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
      PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
      PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
      PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
      SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
      SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
      SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
      SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
      SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
      SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
      

      •DiseFrases no traducidas de diseñador•

      
      # /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/plugins/content/attachments.php
      
      DEFAULT=default
      
      # /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php
      
      MANAGER=Manager
      PUBLISHER=Publisher
      SUPER ADMINISTRATOR=Super Administrator

      Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)

      •Información del perfil•

      Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
      Application afterInitialise: 0.060 seconds, 4.74 MB
      Application afterRoute: 0.081 seconds, 6.15 MB
      Application afterDispatch: 0.161 seconds, 11.29 MB
      Application afterRender: 5.025 seconds, 20.70 MB

      •Uso de la memoria•

      21795840

      •115 consultas en la lista.•

      1. SELECT *
         FROM qrt_session
         WHERE session_id = '6e291c84021941bde3d0b57fd048bec7'
      2. DELETE
         FROM qrt_session
         WHERE ( TIME < '1558517417' )
      3. SELECT *
         FROM qrt_session
         WHERE session_id = '6e291c84021941bde3d0b57fd048bec7'
      4. INSERT INTO `qrt_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
         VALUES ( '6e291c84021941bde3d0b57fd048bec7','1558518317','','0','1','0' )
      5. SELECT *
         FROM qrt_components
         WHERE parent = 0
      6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
         FROM qrt_plugins
         WHERE published >= 1
         AND access <= 0
         ORDER BY ordering
      7. CREATE TABLE IF NOT EXISTS qrt_zoo_version (version VARCHAR(255) NOT NULL) ENGINE=MyISAM;
      8. SELECT version
         FROM qrt_zoo_version
      9. SELECT m.*, c.`option` AS component
         FROM qrt_menu AS m
         LEFT JOIN qrt_components AS c
         ON m.componentid = c.id
         WHERE m.published = 1
         ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
      10. SELECT *
         FROM qrt_rokcandy
         WHERE published=1
      11. SELECT template
         FROM qrt_templates_menu
         WHERE client_id = 0
         AND (menuid = 0 OR menuid = 244)
         ORDER BY menuid DESC
         LIMIT 0, 1
      12. SELECT *
         FROM qrt_jcomments_settings
      13. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
         FROM qrt_content AS a
         LEFT JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
         LEFT JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = cc.SECTION
         AND s.scope = "content"
         LEFT JOIN qrt_users AS u
         ON u.id = a.created_by
         LEFT JOIN qrt_groups AS g
         ON a.access = g.id
         WHERE a.id = 197
         AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
      14. UPDATE qrt_content
         SET hits = ( hits + 1 )
         WHERE id='197'
      15. SELECT a.id, a.alias AS username, a.title AS fullname, a.catid, a.sectionid, a.introtext AS intro, u.email AS email, u.id AS user_id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
         FROM qrt_content AS a
         LEFT JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
         LEFT JOIN qrt_users AS u
         ON u.username = a.alias
         WHERE a.sectionid = 11
         AND a.state = 1
      16. SELECT *
         FROM qrt_users
         WHERE id = '68'
      17. SELECT t.id,t.name,t.hits
         FROM qrt_tag_term AS t
         LEFT JOIN qrt_tag_term_content AS c  
         ON c.tid=t.id
         WHERE c.cid=197
         ORDER BY t.weight DESC,t.name
      18. SELECT created_by, sectionid, catid
         FROM qrt_content
         WHERE id='197'
      19. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
         FROM qrt_content AS a
         LEFT JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
         WHERE a.id = 197
      20. SELECT COUNT(*)

         FROM qrt_jcomments

         WHERE object_id = 197

         AND object_group = 'com_content'

         AND published = 1
      21. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
         FROM qrt_modules AS m
         LEFT JOIN qrt_modules_menu AS mm
         ON mm.moduleid = m.id
         WHERE m.published = 1
         AND m.access <= 0
         AND m.client_id = 0
         AND ( mm.menuid = 244 OR mm.menuid = 0 )
         ORDER BY POSITION, ordering
      22. SELECT params
         FROM qrt_components AS c
         WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
      23. SELECT template  
         FROM qrt_templates_menu  
         WHERE client_id = 0  
         AND menuid = 0
      24. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
         ON r.content_id = a.id
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( ( a.catid IN ( 61 ) ) )
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY  RAND()
         LIMIT 0, 4
      25. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '150'
      26. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 150
      27. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 150
      28. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 150
      29. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '153'
      30. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 153
      31. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 153
      32. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 153
      33. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '151'
      34. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 151
      35. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 151
      36. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 151
      37. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '152'
      38. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 152
      39. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 152
      40. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 152
      41. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
         ON r.content_id = a.id
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( ( a.catid IN ( 60 ) ) )
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY  RAND()
         LIMIT 0, 4
      42. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '147'
      43. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 147
      44. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 147
      45. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 147
      46. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '252'
      47. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 252
      48. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 252
      49. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 252
      50. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '253'
      51. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 253
      52. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 253
      53. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 253
      54. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '248'
      55. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 248
      56. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 248
      57. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 248
      58. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
         ON r.content_id = a.id
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( ( a.catid IN ( 62 ) ) )
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY  RAND()
         LIMIT 0, 4
      59. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '187'
      60. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 187
      61. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 187
      62. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 187
      63. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '190'
      64. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 190
      65. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 190
      66. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 190
      67. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '189'
      68. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 189
      69. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 189
      70. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 189
      71. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '185'
      72. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 185
      73. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 185
      74. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 185
      75. SELECT name,hits
         FROM qrt_tag_term
         ORDER BY hits DESC
         LIMIT 0, 28
      76. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
         FROM qrt_content AS a
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
         WHERE a.state = 1
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:17' )
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:17' )
         AND s.id > 0
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
         AND (cc.id=51 OR cc.id=52 OR cc.id=53 OR cc.id=54 OR cc.id=55 OR cc.id=56)
         AND (s.id=7)
         AND s.published = 1
         AND cc.published = 1
         ORDER BY a.created DESC
         LIMIT 0, 5
      77. SELECT *
         FROM qrt_jcalpro2_config
      78. SELECT unix_timestamp( '2019-05-22 09:45:22');
      79. SELECT name
         FROM qrt_jcalpro2_themes
         WHERE published= '1'
      80. SELECT lft, rgt
         FROM qrt_core_acl_aro_groups
         WHERE name = 'registered'
      81. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
         FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
         INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
         ON g1.lft BETWEEN g2.lft
         AND g2.rgt
         WHERE g1.lft > 4
         AND g1.lft <11
         GROUP BY g1.name
         ORDER BY g1.lft
      82. SELECT lft, rgt
         FROM qrt_core_acl_aro_groups
         WHERE name = 'public backend'
      83. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
         FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
         INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
         ON g1.lft BETWEEN g2.lft
         AND g2.rgt
         WHERE g1.lft > 13
         AND g1.lft <20
         GROUP BY g1.name
         ORDER BY g1.lft
      84. SELECT id, name
         FROM qrt_core_acl_aro_groups;
      85. SELECT lft, rgt
         FROM qrt_core_acl_aro_groups
         WHERE name = 'manager'
      86. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
         FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
         INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
         ON g1.lft BETWEEN g2.lft
         AND g2.rgt
         WHERE g1.lft > 14
         AND g1.lft <19
         GROUP BY g1.name
         ORDER BY g1.lft
      87. SELECT id, name
         FROM qrt_core_acl_aro_groups;
      88. SELECT lft, rgt
         FROM qrt_core_acl_aro_groups
         WHERE name = 'manager'
      89. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
         FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
         INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
         ON g1.lft BETWEEN g2.lft
         AND g2.rgt
         WHERE g1.lft > 14
         AND g1.lft <19
         GROUP BY g1.name
         ORDER BY g1.lft
      90. SELECT id, name
         FROM qrt_core_acl_aro_groups;
      91. SELECT lft, rgt
         FROM qrt_core_acl_aro_groups
         WHERE name = 'manager'
      92. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
         FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
         INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
         ON g1.lft BETWEEN g2.lft
         AND g2.rgt
         WHERE g1.lft > 14
         AND g1.lft <19
         GROUP BY g1.name
         ORDER BY g1.lft
      93. SELECT id, name
         FROM qrt_core_acl_aro_groups;
      94. SELECT
               cat_id, level
        
         FROM
               qrt_jcalpro2_categories
      95. SELECT lft, rgt
         FROM qrt_core_acl_aro_groups
         WHERE name = 'public frontend'
      96. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
         FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
         INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
         ON g1.lft BETWEEN g2.lft
         AND g2.rgt
         WHERE g1.lft > 3
         AND g1.lft <12
         GROUP BY g1.name
         ORDER BY g1.lft
      97. SELECT lft, rgt
         FROM qrt_core_acl_aro_groups
         WHERE name = 'public backend'
      98. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
         FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
         INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
         ON g1.lft BETWEEN g2.lft
         AND g2.rgt
         WHERE g1.lft > 13
         AND g1.lft <20
         GROUP BY g1.name
         ORDER BY g1.lft
      99. SELECT id, name
         FROM qrt_core_acl_aro_groups;
      100. SELECT
               cal_id, level
        
         FROM
               qrt_jcalpro2_calendars
      101. SELECT lft, rgt
         FROM qrt_core_acl_aro_groups
         WHERE name = 'public frontend'
      102. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
         FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
         INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
         ON g1.lft BETWEEN g2.lft
         AND g2.rgt
         WHERE g1.lft > 3
         AND g1.lft <12
         GROUP BY g1.name
         ORDER BY g1.lft
      103. SELECT lft, rgt
         FROM qrt_core_acl_aro_groups
         WHERE name = 'public backend'
      104. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
         FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
         INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
         ON g1.lft BETWEEN g2.lft
         AND g2.rgt
         WHERE g1.lft > 13
         AND g1.lft <20
         GROUP BY g1.name
         ORDER BY g1.lft
      105. SELECT id, name
         FROM qrt_core_acl_aro_groups;
      106. SELECT cat_id
         FROM qrt_jcalpro2_categories
         WHERE `published`='1'
      107. SELECT cal_id
         FROM qrt_jcalpro2_calendars
         WHERE `published`='1'
      108. SELECT e.*, c.cat_id, c.cat_name, c.color, c.description AS cat_desc
         FROM qrt_jcalpro2_events AS e
         LEFT JOIN qrt_jcalpro2_categories AS c
         ON e.cat=c.cat_id  
         LEFT JOIN qrt_jcalpro2_calendars AS cal
         ON e.cal_id=cal.cal_id
         WHERE (    ( e.start_date <= '2019-05-22 00:00:00'
         AND e.end_date >= '2019-05-31 23:59:59'
         AND e.end_date != '2038-01-18 00:00:00'
         AND e.end_date != '0000-00-00 00:00:01'
         AND e.end_date != '9999-12-01 00:00:00')  OR ((e.start_date >= '2019-05-22 00:00:00'
         AND e.start_date < '2019-05-31 23:59:59')  
         AND (e.end_date = '2038-01-18 00:00:00' OR e.end_date = '0000-00-00 00:00:01' OR e.end_date = '9999-12-01 00:00:00'))   OR ( e.start_date > '2019-05-22 00:00:00'
         AND e.start_date <= '2019-05-31 23:59:59')  OR ( e.end_date > '2019-05-22 00:00:00'
         AND e.end_date <= '2019-05-31 23:59:59' ) )
         AND c.published = '1'
         AND e.published = '1'
         AND cal.published='1'
         AND approved = '1'
         AND e.cat IN (1)
         AND e.cal_id IN (1)
         AND (e.private IN ('0', '2') OR (e.owner_id = '0'
         AND e.private = '1'))
         ORDER BY start_date,title ASC
      109. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         LEFT JOIN qrt_users AS u
         ON u.id = a.created_by
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( a.catid=54 )
        
         AND ( a.sectionid=7 )
        
         AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY a.created DESC
        
         LIMIT 0,10
      110. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         LEFT JOIN qrt_users AS u
         ON u.id = a.created_by
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( a.catid=58 )
        
         AND ( a.sectionid=7 )
        
         AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY a.created DESC
        
         LIMIT 0,10
      111. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         LEFT JOIN qrt_users AS u
         ON u.id = a.created_by
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( a.catid=52 )
        
         AND ( a.sectionid=7 )
        
         AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY a.created DESC
        
         LIMIT 0,10
      112. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         LEFT JOIN qrt_users AS u
         ON u.id = a.created_by
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( a.catid=54 )
        
         AND ( a.sectionid=7 )
        
         AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY a.created DESC
        
         LIMIT 0,10
      113. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         LEFT JOIN qrt_users AS u
         ON u.id = a.created_by
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( a.catid=55 )
        
         AND ( a.sectionid=7 )
        
         AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY a.created DESC
        
         LIMIT 0,10
      114. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         LEFT JOIN qrt_users AS u
         ON u.id = a.created_by
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( a.catid=56 )
        
         AND ( a.sectionid=7 )
        
         AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY a.created DESC
        
         LIMIT 0,10
      115. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         LEFT JOIN qrt_users AS u
         ON u.id = a.created_by
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 09:45:22')
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 09:45:22' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( a.catid=57 )
        
         AND ( a.sectionid=7 )
        
         AND ((TO_DAYS('2019-05-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY a.created DESC
        
         LIMIT 0,10

      •0 consultas de compatibilidad con versiones anteriores en la lista.•

       •Archivos de idioma cargados•

       •Diagnóstico de frases no traducidas•

       DEFAULT	AttachmentsPlugin_com_content::attachmentsHiddenForParent()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/plugins/content/attachments.php:223]
       MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
       MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
       MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
       PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
       PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
       PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
       SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
       SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
       SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
       SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
       SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
       SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
       

       •DiseFrases no traducidas de diseñador•

       
       # /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/plugins/content/attachments.php
       
       DEFAULT=default
       
       # /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php
       
       MANAGER=Manager
       PUBLISHER=Publisher
       SUPER ADMINISTRATOR=Super Administrator